حالا که در زبدانی خبری از درگیری نیست ، دیدن این کلیپ کوتاه هم خالی از لطف نیست .
تم زیبایی داره ؛ حتما ببینید  .

در کانال تحولات ببینید : http://www.aparat.com/v/J0RWA