ارتش آزاد سوریه (به اصطلاح پیکارجویان میانه رو تحت حمایت غرب) بعد از اسارت کودکی که ادعا میکنند از مبارزان لواء قدس (نیروهای فلسطینی حامی دولت سوریه که اغلب در شمال حلب با تروریست های جهادی در حال مبارزه هستند) وی را ذبح می کنند.

کلیپ این جنایت هم موجود هست ولی بدلیل خشونت و قساوت موجود در از انتشار آن معذوریم

پ.ن:

محمد السعید فرمانده لواء قدس فلسطینی در حلب خبر اسیر کردن کودک فلسطینی از مخیم حندرات رو تکذیب کرد و گفت این کودک از اعضای لوا قدس نبوده بلکه یکی از پناهندگانی بود که در محله السکری که تحت کنترل مسلحین هست زندگی میکرد .

و حرکت نورالدین زنکی بعلت خسارتها و شکستهایی که در نبردهای ملاح و مخیم حندرات متحمل شده وی را ذبح کردند که یک جنایت آشکار جنگی هست ..

در هرصورت این کودک جزو هر گروهی باشه ، تغییری در اصل ماجرا و چنین جنایتی ایجاد نمیکنه .