حاج قاسم سلیمانی درکنار “هادی عامری” رئیس سازمان بدر عراق ...