وسایلی که از شهید مصطفی دوست من به جا ماند ...

خدا تمام شهدای اسلام را بیامرزد و با ارباب دلهایمان امام حسین محشور کند.