داستان؛
فرض کنید در حال شروع مسافرت با هواپیما هستید. زمانی که روی صندلی خود مستقر می شوید توجهتون به مسافری در نزدیکی جلب میشود که در حال مکالمه به زبانی متفاوت با زبان شماست، چه کار می کنید؟!
طی سالهای اخیر بارها خبرهایی با این مضمون منتشر شده است، "فردی که درحال مکالمه به زبان عربی یا خواندن دعا به زبان خود بوده از هواپیما اخراج شده است!" اما چرا!
اما این دفعه نوبت "آدام صالح" 23 ساله بود، فردی متولد و بزرگ شده در نیویورک که وقتی به زبان عربی به مادر یمنی خود گفت که سوار هواپیما شده، با نگرانی مسافران و به اجبار پلیس فرودگاه از پرواز پیاده شد.
اما آنچه باعث توجه بیشتر به واقعه شد، کلیپی است که وی در حال اخراج از هواپیما پر کرد، البته وی به عنوان فعال یوتیوبی و خواننده هیپ هاپ و رپ از این کلیپ ها کم پر نکرده بود....
ویدیو به سادگی نشان دهنده جو جامعه ای غربی است..... اکثریتی بی تفاوت! جمعی منفعت طلب! و اقلیتی معترض!.
اما اکثریت بی تفاوت همان کسانی هستند که تنها به منافع خود در رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده فکر میکنند، برای آنها اهمیتی ندارد که زیر سایه رفتار آنها دیگران متضرر می شوند یا نه.
جمعی منفعت طلب آنها هستند که برای رسیدن به هدف، برایشان مهم نیست که چه کسی قربانی بشود. برای آنها فرضیه هایی حتی اشتباه مهم است که مانع رسیدنشان به هدف می شود. آنها در حالی که ادام در حال اخراج از هواپیماست برای وی دست تکان میدهند!
و البته اقلیت معترض آنها هستند که با بینشی درست از وضعیت موجود و وضعی که ممکن است در آینده بوجود بیاید، به رویه موجود معترض می شوند.
آدام صالح از این پرواز اخراج شد، تا در پرواز بعدی یادش باشد که به یکی از 5 زبان پرکاربرد دنیا با مادرش صحبت نکند! اما آیا اگر در پرواز بعدی شرکت دلتا، شخصی عملیات تروریستی انجام داد میتوان این عمل را جدا از نژاد پرستی غرب دانست؟!
کمپین بایکوت شرکت دلتا را میتوانید از هشتگ توییتری twitter.com/hashtag/BoycottDelta دنبال کنید.