عصر دیروز جبهه النصره از دو محور غربی و شرقی حملات سنگینی به فرودگاه انجام داد.
در محور غربی با دو خودروی انتحاری به ورودی غربی حمله کردند و بعد از انفجار دو خودرو که به تخریب بخشی از ورودی انجامید موفق شدند برای اولین بار به داخل فرودگاه نفوذ کنند..
پس از اون بالگردها و جنگنده های ارتش به شدت محل را بمباران کردند و مدافعان هم پاتک کردند که باعث شد مهاجمین به محیط فرودگاه عقب نشینی کنند.
در محور شرقی هم مسلحین از سمت روستای خشیر با تعدادی تانک و خودروی زرهی به سمت ورودی شرقی فرودگاه هجوم بردند و بعد از چند ساعت موفق به ورود به داخل فرودگاه شدند که مجددا بر اثر آتش سنگین مدافعین و موشکهای ضد زره که سه تانک و دو خودروی زرهی رو منهدم کرد به محیط شرقی فرودگاه خشیر عقب نشستند.
در ادامه ارتش سوریه ضد حمله ای به خشیر ترتیب داد و نیروهای جبهه النصره مجبور به عقب نشینی از این روستا شدند .
یک تانک از تروریستها به غنیمت گرفته شد .
احتمالا با این وضعیت حملات النصره برای تصرف فرودگاه تشدید خواهد شد و فرودگاه در خطر جدی هست.