مرتضى خالد السراجی دوست رزمنده ی ما که در عملیات فلوجه مورد اصابت گلوله های داعشی قرار گرفت .از تمامی دوستان عزیز خواهشمندم که برای شفای عاجل این رزمنده دعا بفرمایید .