بچه های عصائب توی بیجی یه چینی عضو داعش رو دستگیر کردن..

جالب اینه که این چینی توی منطقه صینیه (همون چینیه) دستگیر شده!

گویا اسم میدانیش هم "ابو لیچان ابن بروسلی" بوده!