آقا از این دستمالها بازم میخای توو ایران زیاد داریماااا .. پوتین جان بدم خدمتتون ؟؟ hee_hee

 

jhhj281629.jpg