امروز نیروهای سهیل حسن دو پیروزی مهم به دست آوردن.

هم موفق شدن با آزادسازی روستاهای الزعلانه، تریکیه،تل علم، بلاط و سیلوهای بلاط سر کیسه رو بر روی دواعش ببندن و هم وارد نیروگاه حرارتی برق حلب بشن و کنترل کامل اون رو در دست بگیرن. این بزرگترین موفقیت ارتش در شرق حلب بعد از شکست محاصره ی کویرس هست.

روستاها و مناطقی که در جریان شکست محاصره ی کویرس و بعد از اون آزاد شدن :

قطر -تل الحطابات -تل مکسور - عوینة -جماجمة - ودیعة -العفش -طنوزة - الطیبة - جب الکلب - السین - جب غبشة - زعلانة -بلاط - سریب - عین البیضة - الملفتة - العبویة - العجوزیة - عیشة - النجارة - تل شربع - جروف - نصرالله - کصکیص - عاکولة - الشیخ احمد - الجبول - جدیدة تل السبعین - تل السبعین- رسم العبود - نعام - تل نعام - البقیجة - الناصریة - حویجنة - کویرس شرقی - الجمیلیة - صوامع رسم العید - کصکیص - ایکاردا - عربید-نیروگاه حرارتی و تل علم.

روستاها و مناطقی که به سبب پیشروی امروز ارتش سوریه در غرب کویرس و شرق حلب در محاصره قرار گرفتند:

حلبیة - دکوانة - المفلسة - بریجة - تل اسطبل - جب الصفا - ریان - الرضوانیة - عین سایل - تریدم - رضوانیة - أم العمد - کبارة - صالحیة - تل ریمان - بیدورة - قصیر الورود.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/994b/l0dffp48aodd0t6zg.jpg