با مردم بحرین همراه شویم
✊🏻در اعتراض به محاکمه "آیت الله عیسى قاسم" توسط نظام آل خلیفه

📲طوفان توییترى:
پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت
۲۱:۳۰ تهران

🔹هشتگ #GreatCrime / #الجریمة_الکبرى