صبح امروز داعش در ریف حلب شمالی قصد پیشروی از سمت تل قراح و تل سوسین به سمت مواضع تروریست های جبهه شامیه در روستاهای احرص و تل جبین رو داشت و برای چند ساعت هم این دو روستا رو در کنترل داشت.

پس از رسیدن امداد به تروریست های جبهه شامیه از اعزاز، اونها موفق به بازپس گیری دو روستای از دست رفته شدند.

درگیری های پراکنده در منطقه بین تروریست های داعش و تروریست های جبهه شامیه همچنان ادامه داره.

طی این درگیری ها تلفات سنگینی هم به دو طرف وارد شد، سرکرده میدانی گردان های ابن تیمیه وابسته به جبهه شامیه، حسان لوله "ابو ذکی" به همراه سرکرده میدانی تجمع فاستقم کما امرت "ابو خالد عزیزه" و همچنین شمار دیگری از تروریست های جبهه شامیه طی درگیری ها به هلاکت رسیدند.

تعداد بسیار بیشتری داعشی هم به درک واصل شدند .