فیلم پیشروی رزمندگان حزب الله و ارتش سوریه که منجر به تصرف مسجد جسر در مرکز زبدانی شد.

ببینید چقدر نبردها به هم نزدیک هست و در واقع فاصله ای بین خودی و دشمن وجود نداره .

حتما ببینید : http://www.aparat.com/v/UqwAO