داعش و جبهه اسلامی در دابق و تلالین با یکدیگر درگیر شدند و تعدادی از طرفین نفله شدند

داعش در کوبانی بسیار ضعیف شده و در موضع ضعف قرار داره .. باید دید که با کم شدن تحرک داعش در کوبانی آیا جبهه ی شمال غرب دوباره شعله ور میشه یا نه

halab_dabiq.jpg