درگیری های مسلحانه بین دو گروه تروریستی جیش الاسلام از یک طرف و جیش تحریرالشام از طرف دیگه در شهر ضمیر در ریف دمشق شمال شرقی وارد هفتمین روز خودش شد.

این درگیری ها از هفت روز پیش و به دنبال حمله جیش الاسلام به مقرهای جیش تحریرالشام در شهر ضمیر آغاز شد.

جیش الاسلام، جیش تحریرالشام رو وابسته به داعش قلمداد میکنه. تاکنون دهها تن از طرفین طی درگیری ها به هلاکت رسیدند.

شهر ضمیر در ریف دمشق شمال شرقی و حد فاصل غوطه شرقی تا قلمون شرقی و بادیه ریف دمشق قرار داره . پایگاه هوایی ضمیر هم در 10 کیلومتری جنوب شرق این شهر واقع شده که در کنترل ارتش سوریه ست.