خبرهایی از درگیری سنگین نیروهای القاعده یمن و طرفداران هادی در دو شهر زنجبار و جعار شنیده میشه.

بعضی منابع هم گفتن که کنترل این دو شهر به طور کامل به دست القاعده افتاده.اگر اینطور باشه، کم کم باید منتظر تزلزل بیشتر نیروهای طرفدار هادی و البته مزدوران ائتلاف عربی در عدن باشیم.