سرانجام محله النابوع هم توسط رزمندگان حزب الله پاکسازی شد .

کلیپ زیر دقایقی از مبارزات سنگین میدان نبرد رو به تصویر کشیده ؛ حتما ببینید .

کلیپ در کانال تحولات : http://www.aparat.com/v/N78UP