پیرو خبر قبل مبنی بر درگیری های انصارالله و مقاومت جنوبی در حومه فرودگاه عدن، خبر میرسه که مقاومت جنوبی تونسته مناطقی در خور مسکر (جنوب فرودگاه) رو در دست بگیره.