امروز عصر علی العوار گزارشگر شبکه سانا سوریه از تل حمر میانی از قنیطره گزارش داد که در حال حاضر حضر در محاصره نیست و مسلحین روی تل حمر شمالی در چند صد متری مستقر هستند.

این گزارش بعد از آن پخش شد که بعضی منابع مسلحین ادعا کردند هر سه تپه ی تل حمر رو تصرف کردند و در حال تدارک تصرف این روستا هستند.

خبر دیگه از مجدل شمس در جولان اشغالی که نیروهای محلی یک آمبولانس اسراییلی حامل ٢ مجروح النصره را به رگبار بستند و هر دو مجروح النصره را کشتند.(تصاویر پایین)

این دومین حمله ی اهالی این منطقه در چند روز اخیر به آمبولانسهای اسراییلی حامل مسلحین هست.