تصاویری از دروزهای روستای حضر که جانانه در برابر هجوم مسلحین تروریست مزدور اسرائیل مقاومت کردند .

(قصد توهین یا تمسخر ندارم ، نمیدونم چرا بعضی از این دروزهای شجاع رو میبینم ؛ یاد دورف های ارباب حلقه ها می افتم :)) ، از دورف ها خوشم میاد )