در پی موفقیت عملیات های اخیر شورشیان در جبهه جنوبی سوریه و پیشروی در محور شیخ مسکین و نوی ؛ با استفاده از نقشه ی زیر به توضیح اهداف عملیاتی شورشیان در این مناطق خواهیم پرداخت.

همانطور که در نقشه مشاهده میکنید هدف اصلی شورشیان از این عملیات قطع راه ارتباطی و کمک رسانی ارتش سوریه به نیروهای خود در شهر درعا میباشد.

این راه پشتیبانی که از اهمیت خاصی برای ارتش سوریه برخوردار است از طریق بزرگراه M5 تامین می شود.

این بزرگراه مابین دو مقر زرهی ارتش سوریه یعنی تیپ 12 زرهی به فرماندهی سرهنگ محسن مخلوف و تیپ 82  پیاده نظام قرار گفته است

با حمله شورشیان به شیخ مسکین هم اکنون مقر تیپ 82 درخطر سقوط قرار گرفته است و در صورتی که همچنان پیشرویهای شورشیان به سمت ازرع ادامه یابد ؛ علاوه بر اینکه بزرگراه M5 قطع می شود مقر تیپ 12 زرهی نیز در خطر سقوط قرار خواهد گرفت و درادامه شهر درعا نیز محاصره شده و از دست ارتش سوریه خارج خواهد شد.

/ فروم میلیتاری / امیرارسلانخان

daraaa