دختر کوچولوی فرمانده شهید حزب الله ، به مناسبت شهادت پدر ، شیرینی پخش می کنه.