مثل همیشه دواعش در به عهده گرفتن مسئولیت عملیات تروریستی پیشقدم شدن و رسما مسئولیت عملیات تروریستی پاریس رو پذیرفتن.

جیش الاسلام هم که این روزها در غوطه شرقی تحت فشار هست بیانیه داده و بعد از محکوم کردن عملیات تروریستی پاریس و تقدیر از نقش دولت فرانسه در قضیه سوریه، تقصیر رو انداخته گردن دولت سوریه.

جیش الاسلام که انگار کلا در جهان موازی سیر می کنه در این بیانیه گفته دولت سوریه سابقه فرستادن تروریستهای انتحاری رو داره !!