در تازه ترین جنایت تکفیری های داعش در رقه ، تعدادی از شهروندان سوری در میدانهای رقه به بهانه ی توهین به خدا گردن زده شدند .

داعشی های تکفیری در حالی مدعی اجرای قانون و شریعت خداوند هستند درحالی که خود نماد نقض قوانین خدا و نماد تحریف و بدعت گذارندگان قرن 21 هستند .

از ابتدای ظهور داعش همواره این گروه تروریستی با اقداماتی اینچنینی سعی بر ترساندن مردم به منظور جلوگیری از اعتراضات و شورش بر علیه خود برآمده اند