مقتول، استیون ساتلوف هست که در سال 2013 در حلب سوریه توسط گروه های مسلح ربوده شده بود.