به تصویر زیر دقت کنید .

این تصویر مربوط به یکی از نیروهای تحت حمایت ترکیه هست که قبلا در یگانهای داعش به مبارزه میپرداخت و الان در لباس ارتش آزادی ها با کردها میجنگد ...

عقل سلیم چی میگه ؟ غیر از اینه که داعش با ترکیه همکاری داره و همینجوری داره زمین میده ..

کردها هم که زیاد به آمریکا اعتماد کردند ، در حال گرفتن مزدش هستند ..

خیلی بلاگی شد :)