ابو وهیب شخصی که بارها اعلام شد به هلاکت رسیده ولی هنوز زنده است ....

در این زمینه بین وحوش داعشی رکورد دار هست ...

طرفداراشوو hee_hee

B13SBnYCUAATqZE.jpg