الانبار با حدود 60 درصد، صلاح الدین و نینوا هرکدام با حدود 10 درصد بیشترین سهم از آوارگان رو دارن.

باز جای شکرش باقیه که اکثریت این آوارگان از نظر وضعیت سکونت شرایط خوبی دارن و در خونه های اجاره ای یا خانه فامیل ها ساکن هستن.