در حالی که آتش بس در بیشتر مناطق سوریه جاریست اما منطقه وادی بردی و غوطه شرقی دمشق شاهد درگیریهای پراکنده بین ارتش سوریه و مسلحین تکفیری میباشد.

از شب گذشته تاکنون حدود ۱۳۰۰ نفر از اهالی وادی بردی به سمت مناطق ارتش فرار کرده اند . این خروج در حالی صورت گرفت که مسلحین حاضر در وادی بردی از گفتگوها و تصفیه پیشنهاد شده خودداری کرده اند .