داعش اعلام کرد که سومین گروگان به نام David Haines رو هم اعدام کرد ...