🔸محور شمال و شمال شرقی
در ادامه عملیات در این محور که دیروز در محله هاى الحدباء و الکفاءات الثانیه شروع شده بود، امروز ارتش عراق موفق شد محله الحدباء رو به طور کامل آزاد کند، به گفته منابع میدانی در هنگامی که این محله هنوز به طور کامل آزاد نشده بود، مردم از خوشحالى به خیابان ها آمده بودن و به شادی پرداختند.
نیروهای عراقی همچنین موفق شدند خانواده ای را در که در محله الحدباء توسط یکی از مسلحین داعش به گروگان گرفته شده بود را آزاد کنند.
درگیری ها طبق آخرین خبرها در هر محله الکفاءات الثانیه و الکندی در محور شمال ادامه دارد، در محله الکندی داعش برخی از اهالی را مجبور به ترک این محله کرده است.
در محور شمال شرق هم نیروهای "ضد تروریسم" عراق بعد از درگیری ها  شدیدی که در دانشگاه موصل داشتند توانستند کل منطقه دانشگاه که از چند دانشکده و خوابگاه تشکیل میشد را آزاد کنند.
امروز وزیر علوم عراق اعلام کرد، دانشجویانی که در چند سال گذشته  در موصل ادامه تحصیل را رها کرده بودند میتوانند به دانشگاه برگردند که این خبر خوشی برای کسانی بود که بعد از اشغال موصل توسط داعش مجبور به ترک تحصیل شده بودند.

🔸محور جنوب و جنوب شرقی
محله های النصر، الفیصلیه، یارمجه شرقی و یارمجه غربی به جمع محله های آزاد شده پیوستند و به این ترتیب جنوب موصل (نیمه شرقى) به طور کامل آزاد شد.✌
نیروهای "پلیس اتحادی" و نیروهای دیگر عراقی به محله تونس نبی نفوذ کردند،خبرها حکایت دارد مردم زیادى این محله رو ترک و به محله هاى تازه آزاد شده نقل مکان میکنند.