انصارالله با شلیک یه موشک توشکا به مقر فرماندهی عملیات درنزدیکی باب المندب (شعب الجن) مدعی کشته شدن 146 نیروی ائتلاف و مزدوران اونها شدن.

گفته میشه که 23 نیروی عربستانی،7 اماراتی و 9 مراکشی در این حمله به درک واصل شدن.

از مهمترین شکارهای این توشکا عبدالله سیهان، فرمانده سعودی بود که حسابی روش مانور میدادن

همچنین نیروهای بلک واتر در شیلک موشک قاهر به پایگاهشون در سعودی کشته شدن.