فوعه و کفریا:

بمباران شهرکها برایچهارمین روز پیاپی توسط مسلحین تکفیری ادامه داره. هر چند دقیقه خمپاره و موشک میزنند.تعداد شهدا با توجه به زخمی شدن تعدادی زیادd از مردم قابل افزایش است.

دیروز دو نفر از شهروندان به نامهای حاج محمدالزین (٥٠ساله) و دخترش نور (١٨ ساله) به شهادت رسیدند.

نبل و الزهرا:

بمباران نبل و الزهرا هم به موازات فوعه و کفریا ادامه داره و دیروز خردسال دیگری به نام ساره شربو بشهادت رسید .

شمال لاذقیه:

یگان های ارتش سوریه متمرکز در بیت حلیبیة و خربة سولاس دیروز بعد از ظهر پاتک قوی مسلحین النصره را به سمت مناطق آزاد شده اخیر شامل جبل سندیان،بیت زیفة و جبل الرحملیه رو دفع کردند و در حال حاضر در حال تثبیت مناطق تحت کنترل خود هستند.

زبدانی:

ارتش و حزب الله در حال بستن تدریجی همه معابر ورودی به شهر هستند.دیروز هم معبر درب الشام که مسیر امداد مسلحین از زبدانی به طرف وادی بردی بود رو به تصرف خود در آوردن.

حسکه:

نیروهای کرد به همراه نیروهای آشوری-سریانی سوتورو در حال دور زدن داعش از غرب و جنوب غرب شهر حسکه هستن که با ادامه ی این پیشرویها داعش در بخشهایی از حسکه به طور کامل محاصره خواهد شد.

(نقشه در پستهای آینده)

درعا-کفرشمس:

بامداد دیروز ارتش با پشتیبانی آتش سنگین قصد پیشروی به سمت کفرشمس را داشت که با مقاومت مسلحین و رسیدن نیروهای کمکی برای آنها،حمله تا ظهر متوقف شد.