نیروهای ارتش و به ویژه نیروهای یگان طلایی در حال حمله به دو روستای حامضیه و البوعثیه در شمال شرق شهر هستن.در این راستا گویا چند گروه از نیروهای ویژه هم با هلیکوپتر در پشت این دو روستا پیاده شدن..

رمادی کم کم درحال محاصره هست..

قسمتهایی که الان درگیری های غیر موثق در اونها در جریانه رو با رنگ زرد مشخص کردم..در مورد فلوجه هم بسیاری از دوستان درست اشاره کردن به علت حضور مردم در مرکز فلوجه و کرمه، نیروها پیشروی نمیکنن و فقط در حال درگیری در حاشیه شهر هست.