خبرهای رسیده حاکی از اینه که قسمتی از نیروهای ترک مستقر در کمپ بعشیقه در حال خروج از عراق هستند.

هنوز این خبر تایید نشده ولی گفته میشه که ترکیه طبق یک قرارداد جدید با اقلیم کردستان عراق، قسمتی از نیروهای آموزشی خود رو در این پادگان نگه خواهد داشت.

باز هم معلوم نیست که این تعداد چند نفر و چقدر تجهیزات خواهد بود اما چیزی که مشخصه اینه که اگر این پیمان بسته شده باشه در واقع ترکیه و اقلیم، دولت مرکزی عراق رو دور زدن.هنوز از اینکه اقلیم به تنهایی و بدون رضایت دولت مرکزی میتونه کمک های نظامی-میدانی بگیره، مشخص نیست.