برادرمون رضا الباشا امروز در جنوب حلب به بعضی از مناطقی رفته که دیروز مسلحین در جوسازی بی سابقه رسانه ای ادعای تصرفشون رو داشتن.

از جمله الحمیدیة، تل حداد و تل ممو..

ضمن اینکه برنه، بانص و تل باجر هم دست نیروهای مقاومت هست.

مراسل های النصره سابقا جزو موثق ترین منابع مخالفین به شمار میومدن ولی دیشب به شکل عجیبی دهها کیلومتر مربع رو در رسانه هاشون گرفتن ولی تا امروز عصر همچنان مشغول موشک باران و خمپاره باران مناطق تصرف شده خودشون هستن!

با این توضیح که با توجه به اینکه خطوط تماس چند ده کیلومتر هست ممکنه در مناطق خط تماس وارد نقاطی شده باشن که قبلا دست هیچ کس نبوده مثل مزارع نزدیک روستاها یا نیروها در حمله شدید از سنگرها به سمت مقرهای اصلی عقب نشینی کنن ؛ اما من حیث المجموع دستاورد حمله سنگین دیشبشون به جنوب حلب روی زمین تقریبا هیچ بوده.

این مانور رسانه ای مسلحین قطعا آگاهانه بوده، اونها تجربه استفاده موثر از جوسازی دروغین رسانه ای رو در تصرف ادلب دارن ولی به هر حال این جبهه از هر لحاظ متفاوته و نیروهایی هم که در آن حضور دارند متفاوتند .