حیدر عبادى در سخنانى به مناسبت روز شهدا درباره حشد شعبى گفت؛ عراقى ها از همه ى مذاهب و قومیت ها در حشد شعبى حضور دارند و پا به پاى هم با داعش میجنگند و دستى که بخواهد حشد شعبى را حذف کند قطع خواهد شد.