وجدانا اگر حوثی ها طرف دیگر درگیری با شیاطین عربی-غربی بودن، چنین عکسی دنیا رو می گرفت.

اینا کسایی هستن که جلو ارتشی از تجهیزات منتخب غربی و شرقی ایستادن.حالا باز یه عده بشینن و قدرت کشورها رو با آبرامز و آپاچی حساب کنن و غیرت طرف مقابل رو یادشون بره.