امروز مسلحین مستقر در سهل رنکوس و تلفیتا در قلمون برای گشودن معبری برای مسلحین در محاصره ی زبدانی به سمت منطقه کرم العلالی واقع در کوهستانهای شرقی زبدانی حمله کردند که با دادن تلفات و مجروحین فراوان هجوم شکست خورد و ناچار به عقب نشینی شدند. عکسهای نیروهای ارتش و حزب الله پس از پاکسازی منطقه در تصاویر.

گفته میشه 30 ، 40 نفر از مسلحین به هلاکت رسیدند .