حمله ی افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسیحیان قبطی در استان المنیا ( واقع در جنوب قاهره) 26 کشته و بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت.