بیست و چهارمین مرکز آموزش عالی یمن که توسط نیروی هوایی ائتلاف عربی به شدت مورد اصابت قرار گرفت.عکس هایی که مشاهده می کنید، خسارات وارده به دانشگاه تعز پس از بمباران هوایی ائتلافه.