حمله انتحاری به کاخ ریاست جمهوری شهر عدن باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از افسران امنیتی و مردم شد.داعش مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته.

فرد انتحاری هلندی بوده و این انفجار 7 تا 17 کشته فقط از مردم عادی داشته