امروز تروریستهای حاضر در اطراف شهرکهای شیعه نشین فوعه و کفریا اقدام به بمباران شهرک الفوعه کردند که منجر به زخمی شدن 14 نفر شد .

براساس گفته ی یکی از عزیزان حاضر در فوعه ، بعضی فرماندهان تروریستها تهدید کردند که پس از پایان آتش بس به شهرکها حمله خواهند کرد و الان اقدام به حفر تونلهایی در اطراف شهرک ها کرده اند ..