در لاذقیه ، ارتش سوریه ساعاتی هست که حملات معکوس به شلف و قلعه طوبال در نزدیکی کنسبا رو آغاز کرده و درگیریهای شدید در این محور در جریان هست .

هنوز ارتش موفق به آزدسازی کامل این دو نقطه نشده