ریف شمالی حماه:
جبهه شمالی حماه هم مشتعل شد.
مسلحین (عمدتا جند الاقصی) از ضعف نیروهای ارتش در این منطقه استفاده کرده، از عصر امروز حمله سنگینی رو تدارک دیدند و موفق شدند نقاطی رو هم تصرف کنند.
وضعیت تا این لحظه به این ترتیب هست:
حملات به زلاقیات دفع شده، اما روستاهای مصاصنه ، زلین و بویضه و سه ایست بازرسی مرغداری ابو حسن، الخیم و جب الدکتور به دست مسلحین افتادند. ارتش برای بازپس گیری بویضه پاتکی ترتیب داده و درگیریهای سنگین همچنان ادامه داره و هنوز نتیجه اش مشخص نیست.
اکثر نیروهای ارتش و دفاع وطنی در شمال حماه از نیروهای محلی و عمدتا مسیحی هستند.
گفته میشه امروز پرنده های روسی به خوبی در آسمان حماه پرواز نکردند ....
نقشه یا کیفیت بهتر : http://s3.img7.ir/ByLJM.jpg


غوطه شرقی دمشق:
درگیریها در مرج سلطان بالا گرفته.
امروز خبر تایید نشده ای از آزادسازی کامل مرج سلطان توسط بعضی رسانه های سوری منتشر شد که بعضی دیگر از منابع میدانی تصرف رو رد کردند و خبر از ادامه درگیری ها در فروگاه احتیاطی (جنوبی) میدهند .
باید برای تایید تا فردا صبر کرد.
به نظر میاد فرودگاه احتیاطی در جنوب مرج هنوز کامل پاکسازی نشده، به همین خاطر احتمال اینکه مرج السلطان کاملا پاکسازی شده باشه کمه.