مسلحین بعد از حملات پراکنده ی دو سه روز اخیر در محورهای مختلف ریف جنوبی حلب، با استفاده از سکون نیروهای مقاومت امروز عصر حمله سراسری و سنگینی رو در چند محور ترتیب دادن.

منابع النصره از تصرف تلة البنیجره، تل البکارة، تل باجر، خربة حاج عبدالله، خربة الزواری و تل مامو خبر دادن. برای اولین بار در ریف جنوبی النصره از دو خودروی انتحاری در حمله به تل مامو استفاده کرده. بعضی منابع مسلحین هم خبر از تصرف بانص، برنه و تل برنه دادن که هنوز تایید نشده.

درگیریها بسیار سنگین هست و ادامه داره.

خبرها خیلی ضد و نقیض هست ، مثلا نقشه های مسلحین رو ببینید ! هر کدامشان یجور نقشه زدند یا مثلا صفحه رسمی شون میگه تل بکاره رو گرفتیم ، پنج دقیقه بعد منبع دیگرشون میگه دارن با گراد میزنند ..

برای مشخص شدن کامل وضعیت باید تا فردا صبر کرد.