حمله (شما بخونید نامردی زدن) داعش در حومه بعقوبه.

سلول های زیرزمینی فعال داعش در استان دیاله هر چند وقت یک بار برای ایجاد رعب و وحشت و مخصوصا در ایام مهم برای شیعیان فعال شده و دست به اقداماتی ناجوانمردانه مثل انتحاری و بمبگذاری و ترور میکنن.

امشب نیز در منطقه "بهرز" در حومه بعقوبه دست به ترور هدف های از پیش شناسایی شده و آتش زدن خونه های مردم کردند .