تصویری جالب از مصالحه در حمص قدیم

مسلحین تروریست ! زیر نظر ارتش در حال خارج شدن از منطقه هستند ...

منطقه الوعر حمص هنوز در محاصره ی ارتش هست و در هفته های گذشته یک سری عملیاتهایی آغاز شد برای پاکسازی وعر که بعد 48 ساعت با اینکه تعدادی از دفاع وطنی شهید شدند و پیشرفتهایی هم داشتند ؛ با دستوراتی که از بالا اومده بود متوقف شد .....

1380507_742858039127688_2612606272750173