در جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل شامل پنج کشور دائم و شصت و یک دولت دیگر که در مورد قربانیان حملات فرقه ای و مذهبی برگزار شد، رون پروس اور نماینده صهیونیست ها در سازمان ملل با ذکر این مساله که کردها مهمترین نیروی ضد داعش هستند خواستار حمایت از استقلال سیاسی کردستان شد!