در پی پیشروی های اخیر ارتش درمنطقه و بعد از کنترل بطیش ؛ امروز نیروهای سهیل حسن با پشتیبانی حزب الله از سمت جنوب وارد حلفایا شدند و توانستند شهر رو به  تصرف خودشون در بیارند.

حدود 1500 نفر از مسلحین عقب نشینی کردند و مناطق خالی شده رو با تله ی انفجاری پر کردند که یگان مهندسی ارتش مشغول پاکسازیه ....

 

انشالله به زودی پیشروی به سمت شمال و تا مورک و کفرزیتا ادامه پیدا میکنه .